RYIJY

Niina Mantsisen toteuttama tilaustyö ryijy luonnokseni pohjalta.

Helsinki 2022