ASETELMA

Asetelma, Spraymaali, 316x396 cm

Turku 2013