BIODIVERSITEETTI

Opinnäytetyönäni tekemä osallistava seinämaalaus, jonka ulkonäköön ihmiset saivat vaikuttaa.

Turku 2014